Vekaletname (tek imza) £25
Vekaletname (iki imza veya fazlası) £48
Tasdik, Aslına uygunluk teyidi. £25

DİĞER HARÇLAR

YURT DIŞINDA DOĞUMLAR KÜTÜĞÜNE KAYIT £3
ÖLÜM KAYIT £3

PASAPORT HARÇLARI

PASAPORT(Diplomatik dahil)(32 Sayfa)..(5 yıl geçerli) £80

KAYIP TAHRİP PASAPORT

(Diplomatik dahil) (32 Sayfa).(5 yıl geçerli) £159
VISAS £40
KKTC YURTTAŞLIĞINA KABUL HARCI £191
LASSE PASSE £10
TC BELGESİ £25
PASAPORT TESLİM HARCI £18
Bekarlık Belgesi (Evlenmek İçin Yapılan Müracaat) £ 25
KARAKTER BELGESİ

TERCÜME İŞLEMLERİ

£25

£25

(2015 yılı harçları, 1 Şubat 2015 tarihinden itibaren Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir)